Artykuły

Uwagi o odłowach, zarybieniach i ochronie szczupaka w jeziorach Polski

w Polsce, ale i w krajach Europy Zachodniej szczupak jest różnie traktowany, będąc tak jak w Irlandii super-wędkarską zdobyczą podlegającą szczególnej ochronie - co jest jedną z podwalin istnienia słynnego na całą Europę irlandzkiego "wędkarskiego raju", rybą wysoce komercyjną jak w klasycznym łowisku "put-and-take" Broadlands Lake (chociaż też specyficznie chronioną), ale nawet w tym samym kraju co Broadlands - także rybim wyrzutkiem, gatunkiem delikatnie mówiąc niechcianym, a wręcz w barbarzyński sposób tępionym.

przejdź do artykułu

Script logo